Level 5 Blue Eyes White Dragon

Level 5 Blue Eyes White Dragon

86 lượt xem
0

Added to Yu-Gi-Oh! Auto Chess and categorized in cách đây 6 tháng

Trong tập ảnh này