Aprezo 30mg Tablet là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị viêm khớp vẩy nến và bệnh vẩy nến. 
https://www.oddwayinternational.com/aprezo-apremilast-30mg-tablets

Aprezo Apremilast Viên 30mg - Oddway International

61 lượt xem
0

Aprezo 30mg Tablet là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị viêm khớp vẩy nến và bệnh vẩy nến.
https://www.oddwayinternational.com/aprezo-apremilast-30mg-tablets

Uploaded to cách đây 5 tháng